Hrudní záklon ve vadžrásaně a v čaturpádapitham

Vytvořeno dne: 9.říj. 2018

Vítám všechny zájemce jógy u dalšího zastavení nad dvěma pozicemi, které výrazně protahují přední stranu těla. Je měsíc říjen, měsíc plný hojnosti na zahradách a tak je třeba strávit spoustu času v náročných předklonových polohách. Podobně i jiné práce, kterými se připravujeme ve svých domovech na zimu.


     První pozice vychází ze sedu na patách, z vadžrásany, ve které je důležité se dostatečně opřít o rovnoběžně položené bérce do podložky. Ohlídejme si též i postavení pat tak, abychom jakýmkoli jejich vytáčením do stran nezvyšovali napětí v měkkých tkáních v hlezenních kloubech, dále vědomí jemného tahu podél páteře za týlem hlavy bez zbytečně se navyšujícího napětí či aktivity. Ze sedu, s prvním impulzem do vědomí tahu kosti křížové směrem dolů mezi stehna, začínáme lehce klopit pánev nazad. Současně přidáváme i postupné snižování trupu dozadu do té míry, až se budeme moci opřít celými dlaněmi do podložky. Dlaně se opírají o podložku mírně za chodidly, pod rameny, prsty směřujícími k patám a celou plochou dlaní i délkou prstů. Lokty se snažme vnímat jako aktivní klouby, nikoli zatížené maximální extenzí. S nádechem se pokusme si uvědomit všechna místa opor a s výdechem, ve vědomí tahu z kyčlí směrem do kolen, zvedáme postupně pánev a trup. Je důležité mít na mysli, že se nejedná o vytlačení břicha či pánve nahoru, ale jako by tahem stehen z kyčlí do dálky byla pánev jimi tažena a tak zvedána. Znakem správného provedení nám bude správná poloha dolních žeber, která by neměla vystoupit výše nad břišní krajinu a dalším je možnost volného plynulého dechu. Je tu také nemalá opora našich dlaní, jimiž se odtlačujeme od podložky, aktivuje se výrazně m.triceps brachií a protahuje se část prsních svalů. Poloha hlavy může zůstat v pozici s pohledem před sebe či lehce vzhůru, s jazykem široce opřeným do horního patra. Jinou polohou hlavy je mírný záklon pro uvolnění svalů na přední straně krku, avšak tato pozice vyžaduje dostatečnou a správnou instruktáž a často i lehkou korekci od lektora, zejména u začátečníků, starších lidí či cvičenců s nějakou funkční poruchou v oblasti horní hrudní či krční páteře. Cíl této pozice nevnímám v nejvyšší dosažené pozici, ale ve schopnosti nastavování pánve do záklonu, učení se distálnímu tahu z kyčelních kloubů a vnímání správné opory a polohy paží pro procítění prostoru v hrudním koši, bez zbytečného tlaku do přední strany trupu, ale v pocitu délky jak přední tak zadní linie trupu.
IMG 4998 svetly     Občas nám však není tato pozice umožněna díky omezeným či bolestivým kolenním kloubům a tak další možnou pozicí může být čaturpádapitham. Výchozí polohou je pro tuto ásanu sed s pokrčenými koleny, chodidly na podložce a s oporou dlaní za zády stejně jako v předchozí poloze (pod rameny a prsty nasměrovanými k pánvi). Pohyb opět vychází od opory, v této poloze od opory chodidel, dále od opory dlaní, a podobně i distálním tahem z kyčlí do kolen. I nyní je tímto tahem zvedána pánev a vytahován trup. Platí tu stejná pravidla jako v předchozí poloze včetně polohy hlavy.
     Nejedná se o výrazné záklonové pozice, které by omezovaly dýchací pohyby, ale jde o aktivní polohy s oporami, s jemným protažením v oblasti horní části hrudníku a břišní stěny a protažením přední strany třísel a stehen. V jógové literatuře můžeme najít odkazy o účincích těchto pozic na solar plexus či manipúra čakru. Budeme-li je vnímat jako vhodné pozice rozvíjející harmonický pohyb těla do záklonů a do vnímání prostoru uvnitř našeho trupu, mohou nám být užitečné i jako vhodné ásany před dechovými technikami. Tělo, které se pohybuje harmonicky snadněji odolává vyšší tělesné i psychické zátěži, není tak oslabován imunitní systém a my můžeme lépe odolávat houpavým a šedivým náladám podzimních dnů.

Radostný podzim.

Sylvie Nikolićová

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE