Hovory s Annamalai svámím 12

Vytvořeno dne: 8.lis. 2018

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

HOVORY O SEBEREALIZACI 

Annamalai svámí

přeložil Rudolf Skarnitzl

Texty uvádíme s laskavým svolením dcery pana Skarnitzla a držitelky autorských práv paní Jany F.

 Otázka: Když se vrátíme k otázce, kdo je a kdo není džňánin, je přece možné dojít k nějakému závěru, když budeme studovat jeho život a učení, ne? Snad se bude jeho stav odrážet v jeho způsobu života?

A.S.: Když budete studovat chování a učení nějakého člověka, nemůžete určit, zda je džňánin nebo není. Z toho to nevyplývá, neboť to nejsou spolehlivé ukazatele. Někteří džňáninové mlčí, jiní mohou třeba mnoho mluvit. Někteří jsou ve světě aktivní, jiní žijí od světa odtaženi. Někteří skončí jako učitelé, jiní dávají přednost životu v ústraní. Někteří se chovají jako světci, zatímco jiní jako blázni. Tentýž mír naleznete v přítomnosti všech těchto bytostí, protože mír není dotčen způsobem chování. Jiný společný faktor však neexistuje.

Otázka: O džňáninech se předpokládá, že mají vyrovnanou vizi. Není možné rozhodnout, zda je někdo džňáninem na základě toho, že zachází stejně s lidmi kolem sebe?

bahgavan ramana 4 smallA.S.: Džňáninové zůstávají stále vstřebáni v átmanu a jejich vnější chování se jeví jen jako odraz okolností, ve kterých se nacházejí. Někteří se mohou zdát, že jsou rovnostáři. Jiní nikoli. Hrají své určené role, a ačkoli se může zdát, že jsou v nich zapleteni asi tak, jako běžní lidé, ve skutečnosti nejsou dotčeni žádnou událostí, která se v jejich životě naskytne. Může to být stejný vhled, vnitřní vyrovnanost, ale neočekávejte, že se budou všichni džňáninové chovat rovnostářským způsobem.

Bhagaván často uváděl krále Džanaku jako příklad džňánina, který byl zcela zahrnut ve světských záležitostech. Ale když jeho palác zachvátil oheň a úplně shořel, byl široko daleko jediným, kdo nebyl rozrušen.
K tomu se ještě přidružuje vyprávění, že v blízkosti paláce žila skupina sádhuů. Když se začal oheň šířit, zpanikařili a začali shánět své hole, náhradní bederní roušky, své nádoby na vodu apod. Měli velmi skrovný majetek, ale byli k němu velmi připoutáni a opravdu nechtěli, aby padl ohni napospas. Měli daleko větší starost o záchranu svých náhradních bederních roušek než Džanaka o svůj palác. Džanakův palác vyhořel do základů, a on se díval na pohromu s úplnou vyrovnaností. Když budete disponovat takovouto džňánou, pak váš vnitřní mír je pevnou skálou, kterou nic nemůže pohnout.

To, že jste králem a bohatým, nezabraňuje džňáně. Je to jenom otázka správného postoje. Jóga Vasištha vypravuje o králi Mahábalovi. Ztratil zájem o své království, bohatství a potěšení, protože vyvinul silnou touhu po džňáně. Přivolal ke dvoru svého gurua Šukačárju a zeptal se ho, co má dělat, aby dosáhl džňánu. Mahábali předpokládal, že Šukačárja mu poví, aby se vzdal vlády nad svým královstvím a aby odešel do lesů a meditoval.

Namísto toho mu Šukačárja řekl: „Já jsem átman. Všechno je átman. To je vše, co potřebujete znát, abyste dosáhl džňány, po které toužíte. Dnes vám nemohu poskytnout další vyučování, protože mám nějaké setkání s bohy. Nadto, dlouhé vyučování není zapotřebí. Jen si vzpomeňte na slova, která jsem vám řekl. Když budete schopen vždy se držet poznání - Já jsem átman, další praxe nebo zasvěcení není zapotřebí.“
Ještě je jedno podobné vyprávění o Džanakovi: Jakýsi muž jménem Šukabrahman požádal Džanaku o duchovní poradu: „Hledám pravdu. Co mi můžete říci?“
Džanaka se ho zeptal: „Když jste sem přišel, co jste viděl?“
Šukabrahman mu odpověděl: „Viděl jsem domy z cukru, silnice z cukru, zvířata vyrobená z cukru. Spatřil jsem váš palác a vidím, že je z cukru. Všechno, co jsem viděl, bylo z cukru. Jak tady stojím, vidím, že vy jste také vyroben z cukru a i já jsem z cukru.“
Džanaka se smál a řekl: „Jste zralá duše. Nepotřebujete žádné poučení. Jste již džňáninem.“

 

Pokračování příště...

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE