Perličky moudrosti vyprávějí

Vytvořeno dne: 25.bře. 2020

autor knihy: Rudolf Skarnitzl

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ...

Text na obálce knihy:

Rudolf Skarnitzl je znám především jako spoluautor první kvalitní knihy o józe, která ovlivnila celou generaci jógových adeptů a byla známa pod jménem „žlutá jóga“. Prohloubení ojedinělé tématiky, jakou indická jóga představuje, najde čtenář jednak v autorově knize „Poznáváme své já“, jejíž rozšířené a přepracované druhé vydání vyšlo v roce 1998, a především v jeho nejobsáhlejší studii „Úvod do filozofie a praxe jógy“, vydané v roce 1997.

K sepsání předkládaného titulu vedl autora jeho dlouholetý zájem o povídky Východu. Nejen totiž v indické tradici ale i v jiných zemích východu existuje hluboký vztah mezi pravým učitelem a opravdovým žákem. Posláním učitele je mimo jiné vysvětlit a naučit žáka postoje, které si má na své cestě za poznáním osvojit. Pouhé slovní vylíčení vlastností však často žáku neumožňuje, aby si utvořil správnou představu o tom, co od něj učitel požaduje. Proto v tradici východních učitelů existuje  mnoho často dramaticky vyprávěných a předváděných povídek, jejichž cílem je usnadnit žáku správné pochopení. Knihou „Perličky moudrosti vyprávějí“ se do rukou českého čtenáře dostává jedinečná sbírka východních povídek, z nichž každá jednotlivá v sobě obsahuje skrytou perlu.

 

rudolf skarnitzl 3PŘEDMLUVA

     Předkládám čtenáři soubor povídek, které jsem nasbíral během asi dvaceti let. Vždy mě zajímaly povídky z východu, protože v sobě skrývají hlubší význam, který nenásilně podávají. Většinou pocházejí od neznámých autorů a jejich vyprávění se část již stala tradicí, takže jeden a podobný příběh můžeme nalézt jak v arabském, tak v indickém podání. Někdy je vyprávěč znám, pak zpravidla přidává k příběhu krátký komentář, kde vyzdvihuje skrytý význam vyprávění.

     Povídky jsou rozděleny podle původu vzniku na arabské (súfijské), indické (hinduistické), čínské a japonské (zen buddhistické) a několik málo pochází ze západních zemí.

     Povídky moudrosti odedávna představují vyprávěný kodex dobrého chování. Často staví proti sobě dokonale zvládnuté chování a postoj, který je plný nevědomosti a sobectví, s neschopností správného poznávání věcí apod. Z kladných vlastností vyzdvihují nejvíce ty, které přispívají k odpoutanosti mysli a které míří k vyššímu poznání. S jemným posměchem odhalují mazanost lidské mysli, nejčastěji prospěchářskou vypočítavost. V neposlední řadě se povídky zabývají i filozofickými pravdami a naplňují svým obsahem filozofické pojmy, které bývají někdy nejasné.

     Některé povídky se názorně věnují složitému působení karmanu. Jiné zase uvádějí, jak se má hledající chovat a přistupovat ke svému guruovi, Mistrovi, a jaké vlastnosti má v sobě pěstovat.

     V předchozích knihách jsem se zaměřil na cesty za poznáním, ale chybělo v nich oživující doplnění.

     Čtenář ať laskavě bere tyto povídky jako praktické ukázky chování gun v člověku, a tím jako doplněk k mým předchozím studiím. Ovšem i čtenář, který mé dříve vydané úvahy o praxi jógy nezná, najde v těchto historkách mnoho užitečného a zábavného.

     To považuji za největší přínos povídek moudrosti.

 

INDICKÉ POVÍDKY

 

PRAVÉ BOHATSTVÍ

     Mnich se zeptal: "Jaký kámen myslíš, ten?" a podával kámen, který chtěl mít pod hlavou.

     Vesničan byl na rozpacích a začal mu vyprávět: "Svámí, včera se mi ve snu zjevil Šiva a řekl mi, že když za soumraku půjdu na kraj vesnice, najdu tam pod stromem mnicha, který má drahý kámen. Když ho o něj požádám, že mi ten drahý kámen dá a ten ze mne udělá nadosmrti boháče."

     Mnich se zamyslel, začal něco hledat ve vaku a pak vytáhl kámen, který podal vesničanovi se slovy: "Pán Šiva myslel asi tento kámen. Našel jsem ho nedávno na lesní cestě, je tvůj."

     Muž hleděl užasle na kámen, který držel v ruce. Byl to obrovský diamant, snad jako dětská hlava veliký! Zaraženi mnichovi poděkoval a odešel.

     Když ulehl, nedokázal usnout. Celou noc se převaloval a nemohl spát. Příhoda s mnichem a jeho počínání mu nešlo z hlavy. Při prvním rozbřesku se znovu vydal za mnichem. Ten již seděl pod stromem pohroužen v ranní meditaci. Když k němu vesničan přišel a padl před ním na zem, mnich na něj pohlédl. "Svámí," pravil vesničan, "chtěl bych, abys mi předal jiné bohatství. To, které ti umožňuje dát někomu takový diamant s tak lehkým srdcem."

 

 

Pokračování příště...

 

Následující díly:

Perličky moudrosti vyprávějí... Indické povídky 2

Perličky moudrosti vyprávějí... Indické povídky 3

 

Také na www.rudolfskarnitzl.cz

 

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE