Hovory s Annamalai svámím 23

Vytvořeno dne: 9.kvě. 2020

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

HOVORY O SEBEREALIZACI 

Annamalai svámí

přeložil Rudolf Skarnitzl

Texty uvádíme s laskavým svolením dcery pana Skarnitzla a držitelky autorských práv paní Jany F.

 

Otázka: Chci se vás zeptat na poslední otázku. Jaký je význam Arunáčaly? Minulou noc byl úplněk. Okolo hory chodilo velké množství lidí, já také.

A.s.: Není to obyčejná hora. Není jako ostatní hory na světě. Je to spirituální hora. Ti, kdo se s ní ztotožní, pociťují magnetický tah k átmanu. Átman je beztvarý, ale tady je v tvaru hory, ta je plná energie. Hledající, kteří k ní přijdou s touhou realizovat átman, mohou mít z obcházení hory velký užitek. Obcházení hory vám může být při sádhaně velmi nápomocné. Pod zemí je všude voda, ale jsou místa, kde ji snadněji dosáhnete. Podobně i átman je všude. Není místa, kde by nebyl, ale je také pravda, že jsou určitá místa a určití lidé, okolo kterých lze snadno pocítit přítomnost átmana. V blízkosti hory je přítomnost átmana mocnější a samozřejmější než kdekoli jinde. Nicméně velikost slávy této hory se nedá slovy vyjádřit. Člověk ji musí sám zažít.
Často říkáme, že jsme krásně spali, ale když nás někdo požádá, abychom ten krásný pocit popsali, co máme říci? Můžete jej zažít, ale chybí schopnost jej popsat.
Takový je átman. Můžete ho zažít, stát se jím, ale slovy onen stav popsat nedokážete. Totéž můžete říci i o této hoře. Můžete ji zažít, ale nemůžete svůj pocitový stav uspokojivě vysvětlit.
V indické mytologii máme strom, který plní přání. Když ten strom najdete, pak cokoli si přejete, vše vám splní. Arunáčala má stejný věhlas. Proto sem přichází při úplňku tolik lidí a chodí kolem ní. Velmi málo jich však prosí o osvícení, o nepřetržitý mír. Všechny bytosti nakonec hledají stálý mír, ale kdo zde o něj žádá? Jste-li připraven, abyste přijal mír, Arunáčala vám ho poskytne.
Mír v nás již je, ale lidé si ho neuvědomují, takže ho hledají na nejrůznějších místech venku.

 

Otázka: Je to víra v Arunáčalu, co poskytuje ony výsledky, nebo je v ní vlastní síla, která není závislá na mé víře?

A.s.: Je možno říci, že Arunáčala je světlem. Svítí a je jedno, zda v ni věříte či ne. Když se přiblížíte k lampě, bude na vás svítit, ať v ni věříte či nevěříte. Arunáčala je světlem átmana a světlo átmana bude pokračovat ve svícení, i když odmítáte věřit, že tu světlo je.

 

arunachala 7 900pxOtázka: Je Arunáčala jediným takovým místem, nebo jsou také jiná taková místa? Slyšel jsem, že jsou mocná místa i v Himálájích.

A.s.: Sám Bhagaván prohlásil, že Arunáčala je nejmocnější ze všech posvátných míst. Existují jiná mocná svatá místa ve světě, ale žádné nemá takovou sílu jako Arunáčala. Bhagaván o ní psal ve svých verších.
Je zde nesmírné množství šakti, spirituální energie. Můžeme si jí nabrat, kolik chceme. Nezáleží na tom, kolik si jí vezmeme, její původní množství se nikdy nezmenší. Je nevyčerpatelným zdrojem. Ještě než sem Bhagaván přišel a žil zde, žilo tu dříve mnoho mudrců, kteří sami objevili sílu Arunáčaly. Mnoho zde realizovalo átmana a připisovali svou realizaci síle a milosti této hory. Bhagaván ji oslavil ve svých verších a i jiní mudrci popisovali spirituální velikost Arunáčaly svými verši a učením.
Ačkoli mudrci chválili horu, neuspěli ve vylíčení její velikosti tak jako Bhagaván, který rozhlásil její moc po celém světě. On odhalil tajemství Arunáčaly, a proto sem přijíždí tolik cizinců.
Vždy tvrdil, že síla této hory nespočívá v tom, zda v ni stoupenec věří. Připodobňoval, že když sedíme ve stínu stromu, pociťujeme chladivý stín. To je fyzickým faktem, nikoli věcí víry. Říkal, že Arunáčala působí stejným způsobem, tj. působí na lidi, kteří tu jsou, ať věří či nevěří.
Jednou prohlásil, že Arunáčala je jako oheň. Když se přiblížíte, pocítíte žár, ať věříte nebo ne. Také jsem jednou zaslechl, že říká: „Půjdete-li kolem hory, poskytne vám milost, i když ji nebudete chtít.“

 

Otázka: Někde jsem četl, že džňáninové disponují mocí spojit individuální mysl se svrchovaným Já.

A.s.: Ano. Veliká loď může unést mnoho lidí a převézt je na druhý břeh oceánu, zatímco malá loď jen několik málo.

 

Otázka: Někteří džňáninové nepřevážejí vůbec nikoho.

A.s.: Džňáninové, kteří nemají žáky, nevypadají, že by někomu pomáhali, ale síla jejich realizace poskytuje dobro všem bytostem. Kráva Lakšmí a matka Bhagavána jsou toho příkladem.

 

Otázka: Bhagaván jednou řekl, že džňánin, když žije na této zemi, přináší všem lidem nesmírnou pomoc.
A.s.: Ano, ano.

 

Pokračování příště...

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE