Perličky moudrosti vyprávějí... 14

Vytvořeno dne: 13.čvc. 2021

Z knihy Rudolfa Skarnitzla

Pokračujeme dalšími indickými povídkami...

Texty uvádíme s laskavým svolením dcery pana Skarnitzla a držitelky autorských práv paní Jany F.

BUDDHA

                Když bydlel Buddha v paláci, obklopen veškerou nádherou světa, býval stále smutný. Otec se snažil jeho smutek rozptýlit a zahrnoval ho ještě větším přepychem a různými rozmařilostmi. Z toho všeho však Buddha nepociťoval radost ani uspokojení. Jednoho dne v něm uzrálo rozhodnutí; o půlnoci vstal, odešel z domu, od své ženy a dětí, a zmizel. Setrval šest let v přísné askezi a dosáhl seberealizace. Pro blaho světa se pak stal potulným mnichem. Teprve tehdy, když byl žebravým mnichem, zažíval velikou blaženost. Opravdu, co si mohl v naprosté svobodě ještě přát?

                V rouchu žebravého mnicha putoval krajem, a když byl jednou v blízkosti svého rodného města, rozhodl se, že do něj vstoupí.

                Když se jeho otec Suddhódana dozvěděl, že se jeho syn blíží, vyzdobil královského slona a vyšel mu po hlavní silnici naproti s celým svým vojskem. Buddha se však vyhnul hlavní silnici a vstoupil do města vedlejšími cestami. Své blízké druhy rozeslal žebrat do různých ulic a sám, v rouše mnicha, šel otci naproti. Jak mohl otec vědět, že přichází v takovém oblečení? Jašódhara, Buddhova manželka, ho však poznala a přiměla své syny, aby se otci poklonili, a sama se také hluboce uklonila. Tehdy i král Suddhódana poznal Buddhu. Nikdy ho však nenapadlo, že potká svého syna v takovém stavu. Rozhněval se a křičel: „Hanba tobě! Co to máš na sobě? Cožpak ten, kdo by mohl mít největší bohatství, přichází v takovém stavu? Mám toho dost!“ A pln zloby se podíval na Buddhu. Buddha s lítostí poznal, že jeho otec se ještě utápí v nevědomosti, a tak začal opětovat otcův pohled. Buddhův pohled však nabíral na intenzitě, a ve válce pohledů byl otec poražen. Padl k synovým nohám a sám se stal toulavým mnichem.

Takto vyprávěl tuto povídku Ramana Mahárši, který na závěr dodal: „Jen člověk s nepřipoutaností zná vlastní sílu odpoutanosti,“ a jeho hlas se chvěl emotivním nábojem.

 

Přechozí povídky:

Díl 13. Indické povídky: Zamýšlej se nad hříchy jiných a začneš sám hřešit

Díl 12. Indické povídky: Nedovol, aby tvé pobožnůstkářství otupilo tvůj sluch

Díl 11. Indické povídky: V pralese světa

Díl 10. Indické povídky: To vše kvůli jedné bederní roušce

Díl 9. Indické povídky: Chuďas, jogín a karman

Díl 8. Indické povídky: Asketa a bohyně

Díl 7. Indické povídky: Nebe a hinduista, Guru a jeho učení

Díl 6. Indické povídky: Vůně prostředí, Sedm džbánů

Díl 5. Indické povídky: Sádhu a nadpřirozené síly, Světec a had

Díl 4. Indické povídky: O panditovi, který..., Vlivnější než guru, Má studna - můj svět

Díl 3. Indické povídky: Opravdovost; Podobenství

Díl 2. Indické povídky: Bůh je ve všem, ale...; Buď tím, čím jsi; Nárada a duchovní pýcha

Díl 1. Předmluva a první indická povídka: PRAVÉ BOHATSTVÍ

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE