Hovory s Annamalai svámím 1

Vytvořeno dne: 12.zář. 2017

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

HOVORY O SEBEREALIZACI   

Annamalai svámí

přeložil Rudolf Skarnitzl

Texty uvádíme s laskavým svolením dcery pana Skarnitzla a držitelky autorských práv paní Jany F.

   Mysl je jen stínem. Pokusy ji polapit a kontrolovat jsou bezvýznamné. Jsou to jen stíny, které stíhají stíny. Nemůžete se zmocnit stínu tím, že ho budete pronásledovat, nebo že ho zadržíte jiným stínem. Jsou to jen dětské hry.

   Ram Tirtha jednou vypravoval o malém chlapci, který utíkal z kopce, ve snaze chytnout hlavu svého stínu. Samozřejmě, že to nedokázal, ať běžel, jak rychle mohl. Stín jeho hlavy byl vždy aspoň metr před ním.

   Jeho matka, která se na něho dívala, se smála a volala na něho, aby chytil svou hlavu do rukou. Když ji chlapec uposlechl, tak stínová ruka držela stínovou hlavu, a to ho uspokojilo.

   Takové rady mohou uspokojit jen děti, ale nemohou být užitečné v oblasti sádhany a meditace. Nehoňte se za svými stínovými myšlenkami a za myslí, která je také stínu podobná, technikami, které říkají, jak zkontrolovat mysl, protože tyto techniky jsou také stínové. Místo toho se vraťte ke zdroji stínové mysli a tím buďte. Když budete v tom místě přebývat, budete šťastní a touha, která vás nutí, abyste honili stínové myšlenky, odpadne.

   Bhagaván často vypravoval historku o muži, který se snažil pohřbít svůj stín v jámě. Vykopal jámu a stoupl si na kraj jámy tak, že jeho stín byl právě na dně jámy, kterou vykopal. Ihned začal na stín v jámě nahrnovat zem, aby ho pohřbil. Samozřejmě bylo jedno, kolik země do jámy shodil, stín stále zůstával na vrcholku země.

   Vaše mysl je neskutečný stín, který vás následuje, kamkoli půjdete. Pokusy mysl kontrolovat nebo odstranit nemohou mít úspěch, jelikož při nich přetrvává víra, že mysl je skutečná, a že je něčím, co můžete ovládnout fyzickou či mentální aktivitou.

Otázka.: Je však přece nutné ten stín nějakým způsobem eliminovat, ne?

A.S.: Když nastane seberealizace, pak už žádné mysli není. Nicméně se nestanete seberealizovaným, když se zbavíte mysli. To nastane, až když pochopíte a víte, že žádná mysl ve skutečnosti neexistuje. Je to poznání toho, co je skutečné a pravdivé, a zároveň se vzdáváte mylné myšlenky o realitě a solidnosti pomíjejícího stínu, který nazýváte myslí.

   Toto je vysvětlení, proč Bhagaván a mnoho jiných učitelů uvádějí srovnání hada a lana. Jestliže zaměníte na zemi svinuté lano za hada, had existuje jen jako myšlenka ve vaší mysli. Tato myšlenka vám může nahnat mnoho strachu a obav a vyvinete i mnoho mentální energie, abyste se buď hadu vyhnuli nebo ho zabili. Nicméně skutečností zůstává, že mimo vaši představivost tam žádný had neexistuje. Když poznáte lano, které bylo podkladem pro vaši klamnou představu hada, pak vaše idea, že tu je had, okamžitě zmizí a je nahrazena skutečností lana. Nezmizel skutečný had. Jediné, co zmizelo, je vaše klamná myšlenka.

   Podklad, na který je klamná idea mysli nabalena, je átman. Když pozorujete mysl, pak vůbec nevnímáte átman, který je podkladem. Je zakryt trvající klamnou myšlenkou. A naopak, když pozorujete átman, pak žádné mysli není.

 

Pokračování naleznete zde:

Hovory s Annamalai Svámím 2

Hovory s Annamalai Svámím 3

Hovory s Annamalai Svámím 4

Hovory s Annamalai Svámím 5

Hovory s Annamalai Svámím 6

 

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní kurz Lektor jógy 3. třídy


začínáme 7.1.2022. Můžete se přihlašovat.


Bližší informace zde

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE