Pondělní čtení v Annámalai

Annámalai je tamilské jméno jihoindické posvátné hory Arunáčaly, která je podle staré legendy projevem samotného boha Šivy.

K ní dodnes směřují tisíce a tisíce poutníků, aby u ní hledali a nacházeli ztišení, klid, Poznání.

Na jejím úpatí stojí Ramanaášram, místo, kde žil jeden z posledních velkých indických mudrců
Šrí Ramana Mahárši, který zpřístupnil světu dávnou nauku, umožňující hledat a najít svou vlastní, nejhlubší postatu, zdroj, ze kterého pocházíme. Nazval ji Átmavičára – pátrání po Sobě samém, Sebezkoumání, praxe pozornosti k Sobě samému (ne ke své tělesnosti, ke své individualitě, oddělující se od ostatních, ale k jádru naší bytosti, naší podstatě, k našemu pravému Já).
Tuto cestu můžete také znát pod názvem Džňánajóga nebo Džňánamárga, tedy jóga nebo cesta Poznání.

A protože mám to štěstí, že si mě Arunáčala – Annámalai přitáhla jak magnet, a můžu každoročně pobývat pár týdnů v její tiché blízkosti v náručí Ramanaášramu, dovoluji si nabídnout její poselství dál...

Zvu Vás k pravidelným pondělním setkáním, kde se budeme zabývat čtením vybraných textů, které nám přiblíží tuto nauku.

Kromě čtení budeme věnovat čas i sdílení svých úvah o přečteném a také ztišení a prožívání.
Pojďme si nejen „poslechnout něco pěkného“, pojďme se tím zabývat, studovat to a stávat se Tím :)

Každé pondělí (s výjimkou svátků - bude předem avizováno), po dobu celého školního roku v čase 17.00 -17.50 se budeme zabývat některým z textů (např. M. James – Štěstí a umění Být, Bhagavadgítá – zpěv vznešeného, verše Adi Šankary, Aštavakragíta – duet Jediného, E.Tolle – Moc přítomného okamžiku, Annamalai Svámí – Hovory o seberealizaci... Budete je mít k dispozici předem).

Vstupné = dobrovolný příspěvek na nájem.

Přihlášky na: info@ceskaakademiejogy.cz (počet míst je omezen) nebo na tel.čísle: 731 603 363

Do předmětu emailu, prosím, uveďte Pondělní čtení pro snadnější orientaci. Děkuji.

Místo konání: Studio Annámalai, Jungmannova 9, Praha 1, pasáž divadla Kalich, 2. poschodí

Těším se na Vás

Lada Rokosová

 

Na naše pondělní čtení budou navazovat přednášky z cyklu "Fakta a mýty: Duše v proměnách času" od 18.00 -19.30, takže můžete mít inspirativní pondělní podvečery. Více informací o celém přednáškovém cyklu a přihlášky ZDE

Více o mně ZDE

Aktuálně

Večerní jógová škola - jóga pro sebe sama


se koná každý čtvrtek od 19. 9. 2019


Můžete se přihlašovat již nyní ZDE

Stále se můžete přihlašovat


do našich kurzů pro učitele jógy III., II. i I. třídy


Rozcestník ke kurzům zde