Večerní jógová škola 2020/2021

Kurz pro veřejnost
Datum:: 29. duben 2021 18:00 - 20:30

Místo konání:: online po Skypu

Večerní jógová škola - jóga pro sebe sama

- kurz Ing. Lady Rokosové, při České akademii jógy

Zájmový kurz je určen těm, kteří chtějí vědět o józe víc, než se mohou dozvědět na běžných cvičeních pro veřejnost. Cílem je vlastní sebevzdělávání a rozvoj (bez zkoušení, testů, osvědčení).

35 lekcí v průběhu školního roku 2020 – 2021.
- Každý čtvrtek od 1. 10. 2020 do 10.6. 2021, (mimo 24.12. a 31.12.) v čase 18.00 – 20.30 hod.

Lekce bude vždy obsahovat 90 min. jógové praxe + 60 min. teorie či filosofie jógy.

Z důvodu očekávaných podzimních nepříjemností s rouškami a možná složitějším začátkem školního roku, začneme tentokrát náš kurz až od 1.října a online formou po Skypu. Můžeme tak přečkat nepříznivou situaci, zbytečně nikam nejezdit a věnovat se józe doma, bez nervozity, jestli se budeme moci sejít, v jakém počtu a zda s rouškami nebo bez nich… Během loňského kurzu jsme si ověřili, že tato domácí forma je v nejisté situaci vhodná a pro někoho dokonce příjemnější. Navíc lze z těchto lekcí pořizovat nahrávky, které jsou k dispozici dalších 30 dnů, což mnozí ocenili.

Až zase bude možné setkávat se bez roušek, budeme pokračovat „naživo“ ve studiu.

Cena: 12 250,- Kč / roční kurz (= 350 Kč / 90´+ 60´= 2,5 hod.)
Po dohodě lze rozložit do dvou splátek.

 

Kurz je s možností přistoupení, cena se upraví podle zbývajících hodin (dotazy na 731 603 363, Lada Rokosová).

Povede:
Lada Rokosová, Marcela Malečková, Maruška Hledíková, Nadia Zimová, příp. další lektoři

vecerni jogova skola ceska akadamie jogy 2020Obsah výuky:
1) Jak si sestavit svou hodinu jógy - skladba a obsah hodiny (relaxace, průpravná cvičení, ásany, techniky, dechová cvičení a pránájáma, od koncentrace k meditaci).
Zaměřeno nejen na fyzickou, ale také na psychickou a duchovní úroveň – zklidnění, ztišení, práce s pozorností, cesta k meditaci....

2) Jógový způsob cvičení: pohyb-dech-pozornost = vědomý pohyb v souladu s dechem
- Odlišnosti jógového cvičení
- Průpravná cvičení
- Páteř - spinální cvičení, kočky, …
- klouby
- Základní ásany – ze sedu, lehu, kleku, stoje - předklony, záklony, úklony, torze
- Pozdrav slunci

3) Správné nastavení v základních pozicích – jak nefixovat chyby, návrat k původním správným pohybovým vzorcům

4) Nácvik stěžejních cvičení a technik
dech
- plný jógový dech,
- mudry, bandhy,
- nádí šódhana
- další druhy dechů
- přípravná pránájáma

pozornost
- relaxace
- koncentrace
- práce s myslí
- pozorovatel (pozornost k pohybu, dechu, mysli, …)
- příprava na meditaci

Techniky – relaxační, koncentrační, meditační
Mantry, …

5) Základy nauky tradiční jógy
- Pataňdžaliho osmistupňová cesta jógy
- Jama, nijama = morální a etická pravidla
- Ásana = pozice, tělesná cvičení
- Pránájáma = dechová a pranajámická cvičení
- Pratjáhára = odtažení pozornosti smyslů od vnějšího světa, cesta dovnitř
- Dháraná = koncentrace
- Dhjána = meditace
- Samádhi = konečný cíl jógy

6) Základy jógové filosofie
- Úvod do jógy, kořeny jógy
- Cíl jógy
- Jemnohmotná anatomie – energetický systém člověka
- Samjamajóga – vyšší stupně jógy
- Hlavní cesty tradiční jógy (sebezdokonalování, konání, odevzdání, poznání, …)
- Historické texty

Pokud byste rádi navštívili jednotlivou lekci případně nastoupili do již běžícího kurzu, napište Ladě Rokosové SMS nebo volejte na +420 731 603 363.


Těšíme se na Vás a přejeme vše dobré
Lada Rokosová a ostatní lektorky

 

Aktuálně

Kurz Instruktor jógy III. třídy - základní


začíná 9.4.2021 online po Skypu. Pozdější přihlášení nevadí, máme pro vás videozáznam.


Bližší informace a přihlášky

Cyklus Dějiny indického náboženství


s Ing. Lubomírem Ondračkou, online po Skypu


Bližší informace a přihlášky