Sádhana aneb hledání spirituality v dnešním moderním tekutém světě

Vytvořeno dne: 30.led. 2018

Hledáte inspiraci na Vaší duchovní cestě? Zajímají Vás více badatelsky podložené informace než běžně kopírovaná či nepřesná fakta v záplavě různorodé kvality literatury či informací na internetu?

Přednášky v cyklu Sádhana mají snahu přinést badatelský vhled či inspiraci k často skloňovanému pojmu spirituality z různých úhlů pohledu.

Kdy: každé PONDĚLÍ 18:00 – 19:30 hod.

Výjimka – přednáška RNDr. Emila Páleše začíná již v 16:15 – 19:30 hod.

Zahájení cyklu: dne 26. 2. 2018 až do 28. 5. 2018 (4. 6. bonusová přednáška)

Kde: Studio Ánnamalai, Jungmannova 9 (pasáž divadla Kalich, 2. patro), Praha 1

 

Přednášet vám budou v cyklu Sádhana např.:

 • Mgr. Jiří Dynda, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, náboženství Slovanů,
 • Mgr. Helena Exnerová, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, neošamanismus,
 • PhDr. Milan Lyčka, Ph.D., judaismus, židovská filosofie
 • prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista přednášející na Husově teologické fakultě,
 • PhDr. Zuzana Ondomišiová, z Filosofické fakulty OU, ředitelka společnosti Potala, o.p.s, kultura a myšlení Indie a Tibetu,
 • Ing. Lubomír Ondračka, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, indolog,
 • RNDr. Emil Páleš, CSc., slovenský vědec, filosof a představitel sofiologie,
 • Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., specializace na psychologii osobnosti a motivaci, v současné době se soustřeďuje na psychologii spirituality, zvláště spirituality lidí odmítajících tradiční náboženství,
 • Mgr. Dita Válová, Ph. D., pedagog FF UK, židovská a arabská středověká filosofie aj.
 • P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ, farní vikář Akademické farnosti Praha. Zabývá se mj. různými druhy duchovních cvičení (konteplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění

bridge India small

V přednáškách nahlédneme do témat hledání spirituality v různých kontextech např. z pohledu tibetského buddhismu, dozvíte se, proč chodí hinduisté do chrámu, o významu poutí v hinduismu, dále o islámské spiritualitě, kabale, neošamanismu a jeho vztahu k New age či jaká jsou kritéria opravdové spirituality, jak poznat vnitřní pokušení a iluze falešné spirituality v praxi aj.

 

Dále nabízíme pro mimopražské zájemce či pro ty, kteří se nemohou v pondělí osobně zúčastnit možnost poslechu záznamu celého cyklu přednášek on-line v placené sekci na našich webových stránkách.

Již nyní je možné se přihlásit na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde také získáte na vyžádání přístup do placené sekce.

 

Kurz je určen všem upřímně hledajícím z řad široké veřejnosti či studentů ČAJ.

Přednášky nekorespondují s tématy přednášenými v rámci trenérské školy jógy ČAJ.

 

Termíny, témata přednášek Fakta a mýty – SÁDHANA (ČAJ si vyhrazuje právo na změny) a přednášející:

26. 2. 2018   Neošamanismus, New Age - H. Exnerová

05. 3. 2018   Ženský element v tibetském buddhismu - Z. Ondomišiová

19. 3. 2018   Tibetská jóga a jiné tajné praktiky - Z. Ondomišiová

26. 3. 2018   Tělo a tělesnost v judaismu - D. Válová

09. 4. 2018   Náboženská spiritualita v judaismu - M. Lyčka

16. 4. 2018   Židovská mystika - kabala - M. Lyčka

23. 4. 2018   Slovanské náboženství - J. Dynda

07. 5. 2018   Poutnictví v hinduismu - L. Ondračka

14. 5. 2018   Proč chodí hinduisté do chrámu? - L. Ondračka

21. 5. 2018   Islámská spiritualita - L. Kropáček

28. 5. 2018   Kritéria opravdové spirituality. Jak poznat a překonat vnitřní pokušení a iluze falešné spirituality v praxi

- mimořádně začátek v 16.15 hod.!!!! - E. Páleš

04. 6. 2018   Psychologie hledá spiritualitu - P. Říčan

11. 6. 2018   Spiritualita a důležitost duchovních cvičení v praxi - bonus - P. Vacík

 

Cena letního semestru pro veřejnost (+ poslech záznamů on-line): 2 950 Kč

Zvýhodněná cena pro členy ČAJ (+ poslech záznamů online): 2 750 Kč

Cena za jednotlivé vstupy: 250 Kč (*)

(*) výjimka přednáška RNDr. Páleše - vstup 450 Kč

 

Úhrada celého kurzovného do 12. 2. 2018.

V případě zájmu o jednotlivé přednášky se hradí na místě v den konání.

Pokud máte zájem o členství v ČAJ, přečtětě si podmínky pod anotacemi. Děkujeme.

 

soap bubble 1949897 340

 

 

ANOTACE k jednotlivým přednáškám

 

Mgr. Jiří Dynda - Slovanské náboženství

Přednáška poskytne úvod do náboženského rozměru archaické kultury starých Slovanů v době před jejich christianizací. Představí naše základní znalosti vycházející z pramenů a dobových informací o starých Slovanech a jejich bozích, rituálech a mýtech. Vedle upozornění na problematičnost našeho poznání světa dávno mrtvých kultur se také pokusí ukázat, jak jednotlivé fragmenty a zbytky pohanského náboženského systému přežívaly ve středověku i dlouho po christianizaci, jak jsou některé prvky slovanského pohanství používány a interpretovány ve spirituální, ale i každodenní praxi lidí dnes a jak se kolem slovanské mytologie utvářela a utváří samostatná „druhotná“ mýtotvorba.

 

Mgr. Helena Exnerová - Neošamanismus, New Age

Přednáška se zaměří na současný šamanismus v českém prostředí: ke kterým proudům současné spirituality má blíže a vůči kterým se vymezuje, koho a proč oslovuje a jak se mezi ostatními nabídkami náboženského vyžití prosadil. Podrobněji se také seznámíme s šamanskou představou o světě (kosmologií), příčině nemoci a neštěstí (teodiceou) a významem šamanských rituálů – změněných stavů vědomí a cest do jiných světů.

 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Náboženská spiritualita v judaismu

Judaismus  je  náboženský  systém, jenž prošel  v dějinách  mnoha  proměnami, ale vždy si zachovával svůj základní rozvrh, jehož stavebními kameny byla víra v jednoho stvořitelského Boha, koncept vyvoleného národa, na kterém se má ukazovat vůle tohoto Boha, a výlučná role zaslíbené země Izraele. Tyto principy, k nimž se postupně přidávaly další, jako např. eschatologická vize budoucího světa nebo příchodu mesiáše, nacházely svoje vyjádření v učení a praxi židovských věřících, které se předávaly z generace na generaci ve formě psané (Bible) a ústní tóry (Mišna a Talmud). V původně orthopraktické orientaci judaismu došlo v průběhu věků k posunům důrazu směrem k duchovnějšímu chápání židovské tradice, zejména pod vlivem antické a středověké filosofie, mystiky nebo moderních forem teoretické reflexe, vzešlých z osvícenství.

Židovská mystika

Judaismus z principu není esoterické náboženství, neboť jeho nositelem je celý lid Izraele, nikoli nějaká izolovaná skupina, proto nelze o židovské mystice mluvit tak, jako se mluví o antických mysterijních kultech či středověkých sektářských bratrstvech. Nicméně jako v každém institucionálním náboženství i v židovství vždy existoval myšlenkový spodní proud, který se snažil jít za hranice „oficiálního“ učení, zkoumat metafyzické principy všehomíra a dobrat se smyslu lidské existence. Od pozdní antiky se etablovaly mystické směry, které ve středověku daly vznik klasické kabale a různým technikám, umožňujícím intimní styk s božstvím. V nové době došlo v těchto tradičních učeních k výrazným proměnám, které daly vznik svébytným formám mysticismu, jež v různém rozsahu přetrvávají dodnes, jako je např. luriánská kabala a její metamorfózy, nebo třeba východoevropský chasidismus.

 

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. - Islámská spiritualita - anotaci dodáme co nejdříve

 

PhDr. Zuzana Ondomišiová

Tibetská jóga a jiné tajné praktiky

Seznámení s využitím fyzických, dechových a mentálních cvičení v tibetském buddhismu. Předávání nauk z mistra na žáka, iniciace k provádění praktik. Meditace, vizualizace. Mágové, kouzelníci, mystici. Mystérium transu, hranice života a smrti.

Ženský element v tibetském buddhismu

Významné ženské postavy ze světa lidí i bohů v tibetské ikonografii. Mužský a ženský princip v praktickém životě i náboženství. Život mnišek v klášterech, poustevnách a po boku duchovních učitelů. Narodí se příští dalajlama jako žena?

 

Ing. Lubomír Ondračka

Proč chodí hinduisté do chrámu?

Miliony hinduistů pravidelně navštěvují tisíce chrámů a chrámečků. Proč tam chodí a co tam dělají? Co od toho očekávají? Může v hinduistickém chrámu sídlit bůh? Na tyto a další otázky se pokusíme v přednášce odpovědět. Též si ukážeme, že indický chrámový rituál je svým původem i dnešním obsahem ve skutečnosti rituálem tantrickým.

Poutnictví v hinduismu

Miliony hinduistů se pravidelně vydávají na různá, často velmi vzdálená a nesnadno dostupná poutní místa. Proč to dělají a jaký to má celé smysl? Co se na samotném poutním místě pak odehrává? Na tyto a další otázky se pokusíme v přednášce odpovědět. Představíme si též koncept posvátné Indie, jenž stojí v základu hinduistického poutnictví.

 

RNDr. Emil Páleš – Kritéria opravdové spirituality

Spiritualita je pramenem hodnot, srdcem každé kultury. Hledání a očišťování tohoto pramene je vždy aktuální. Jenže vnitřní svět je plný nástrah, které svádějí na scestí. Mystická tradice je zná jako démony, jež nás vězní v různých druzích sebeklamu. Současná psychologie a neurověda znovuobjevují tuto starou moudrost jiným způsobem. Pravá spiritualita má své rozlišující znaky, jež je potřeba znát a aplikovat prakticky.

 

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Psychologie hledá spiritualitu

Spiritualita a náboženství: Nenáboženská spiritualita!? Psychologické typy spirituálního prožívání. Spiritualita jako centrum struktury osobnosti. Osobní spirituální růst, zrání – nebo stagnace a úpadek. Vrcholné spirituální prožitky a spirituální každodennost. Psychohygiena osobní spirituality: péče o vlastní duši. Etická dimenze spirituality. Spirituální výchova dětí. Psychospirituální krize jako kreativní transformace osobnosti. Patologická spiritualita politického fanatismu. Spiritualita současného Česka: Úpadek i jedinečné šance.

 

Mgr. Dita Válová, Ph.D. – Tělo a tělesnost v judaismu

V přednášce se zaměříme na obecný náhled, jaký má na tělo a tělesnost tradiční, tj. majoritní rabínský judaismus. Představíme základní názory na duši a její působení v těle a neopomeneme ani otázku tělesných a duševních nemocí a způsobu jejich léčby. Tuto základní představu následně upřesníme četbou a výkladem úryvků z knih tří význačných myslitelů judaismu, kterými jsou Kniha o vírách a věděních Saadji ben Josefa, Kniha o povinnostech srdce Bachji ibn Pakudy a lékařský spis O životosprávě Moše ben Majmona. Ukázky budou k dispozici v českém překladu.

 

P. ThLic. Ing. Petr Vacík - Spiritualita a důležitost duchovních cvičení v praxi - anotaci dodáme co nejdříve

 

 

Členství v České akademii jógy, z.s. (Č.A.J.)

 

Členem České akademie jógy podle těchto pokynů a v jejich rámci se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky přijetí do vybraného kurzu Č.A.J. a je plně způsobilá k právům a povinnostem dle právního pořádku ČR.

Členství má statut odvozeného a dočasného členství v České akademii jógy, z.s.

Členství nabízí tyto výhody:

 • přednostní zařazení do kurzu oproti nečlenům spolku (při velkém zájmu zpřístupnění kurzu pouze členům),
 • o 15 % nižší cena kurzovného oproti nečlenům spolku,
 • sleva 1 000,- Kč pro studenty denního studia, maminky (tatínky) na MD, seniory, osoby pečující o dlouhodobě nemocného člena rodiny,
 • sleva na vybranou literaturu, doporučenou ke studiu v rámci kurzu a další literaturu vydávanou nebo nakupovanou spolkem,
 • možnost účasti na dalších akcích pořádaných Č.A.J. pouze pro své členy,
 • nižší cena hospitačních lekcí a individuálních konzultací s vyučujícími (ve studiu Annamalai), oproti nečlenům spolku,
 • přednost v zařazení do dalších (zejména návazných a pokračovacích) kurzů pořádaných spolkem Č.A.J (do vyčerpání kapacity celkového počtu účastníků daného kurzu).

Členské příspěvky činí 15% z kurzovného a jsou již započítány v ceně členského kurzovného, uvedeného v nabídce.

 

Vznik členství:

Zájemce o kterýkoliv z kurzů (trenérských i pro veřejnost) se může stát členem Č.A.J., vyplněním příslušné kolonky v přihlášce do kurzu a zaplacením ceny kurzovného pro členy včetně členského příspěvku (je součástí ceny kurzovného).

Zánik členství:

 • u trenérských kurzů se závěrečnými zkouškami - 2. řádným termínem závěrečných zkoušek (popř. povoleným mimořádným termínem), pokud člen nepokračuje v dalším návazném kurzu,
 • u trenérských kurzů a akcí bez závěrečných zkoušek – ukončením kurzu / akce, na které člen zaplatil kurzovné a členské příspěvky, pokud nepokračuje v některém dalším kurzu,
 • u kurzu pro veřejnost – ukončením kurzu, na který člen zaplatil kurzovné a členské příspěvky, pokud nepokračuje v dalším kurzu.

Členství též zaniká smrtí člena nebo rozhodnutím spolku o ukončení členství člena (zejména z důvodů na straně člena pro chování a jednání neslučitelné se zájmy Č.A.J. a ostatních účastníků kurzu, nebo z důvodů, pro které Č.A.J. vůči členovi nemůže nadále plnit své závazky).

Člen má právo kdykoliv vystoupit - ukončit členství ve spolku, písemným oznámením spolku Č.A.J. (předsedovi představenstva spolku). Částka členského příspěvku se nevrací (vyjma případu zrušení účasti v kurzu z nepředvídatelných závažných důvodů, zpravidla zdravotních).

 

Prodloužení členství:

 • nastává automaticky přijetím do dalšího (např. návazného) kurzu, za stejných podmínek
 • bez pokračování v dalších kurzech – uhrazením udržovacího členského příspěvku 400,- Kč/školní rok, včetně navazujících prázdnin (pro možnost přednostního zařazení na akce Č.A.J., popř. přihlášení se na akce, konané pouze pro členy).

Tyto pokyny platí od 1. 9. 2015

Ing. Lada Rokosová

předsedkyně představenstva České akademie jógy

 

Fotografie použité v příspěvku pocházejí z cyklu Cesty po Indii od cestovatele a fotografa Dona Fohlera.

 

 
0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Seminář Bhagavadgítá a její cesty k Bohu s Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou


se koná 5. a 6. května v našem studiu Annámalai. Možnost přihlásit se i na jednotlivé části.


Program a přihlášky zde

Sobotní seminář Jóga v medicíně, medicína v józe s MUDr. Janou Baliharovou


se koná v našem studiu dne 19. 5. 2018 od 9:00 hodin do 16:00 s přestávkou na oběd


Program a přihlášky zde

Nový cyklus přednášek Sádhana aneb hledání spirituality v dnešním moderním tekutém světě


začal 26. 2. 2018. Navštěvovat můžete i jednotlivé přednášky či si objednat poslech přednášek ze záznamu.


Více informací zde