Sádhana aneb hledání spirituality v dnešním moderním tekutém světě

Vytvořeno dne: 30.led. 2018

Hledáte inspiraci na Vaší duchovní cestě? Zajímají Vás více badatelsky podložené informace než běžně kopírovaná či nepřesná fakta v záplavě různorodé kvality literatury či informací na internetu?

Přednášky v cyklu Sádhana mají snahu přinést badatelský vhled či inspiraci k často skloňovanému pojmu spirituality z různých úhlů pohledu.

Kdy: každé PONDĚLÍ 18:00 – 19:30 hod.

Výjimka – přednáška RNDr. Emila Páleše začíná již v 16:15 – 19:30 hod.

Zahájení cyklu: dne 26. 2. 2018 až do 4. 6. 2018 (11. 6. bonusová přednáška)

Kde: Studio Ánnamalai, Jungmannova 9 (pasáž divadla Kalich, 2. patro), Praha 1

 

Přednášet vám budou v cyklu Sádhana např.:

  • Mgr. Jiří Dynda, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, náboženství Slovanů,
  • Mgr. Helena Exnerová, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, neošamanismus,
  • PhDr. Milan Lyčka, Ph.D., judaismus, židovská filosofie
  • prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista a afrikanista přednášející na Husově teologické fakultě,
  • PhDr. Zuzana Ondomišiová, z Filosofické fakulty OU, ředitelka společnosti Potala, o.p.s, kultura a myšlení Indie a Tibetu,
  • Ing. Lubomír Ondračka, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, indolog,
  • RNDr. Emil Páleš, CSc., slovenský vědec, filosof a představitel sofiologie,
  • Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., specializace na psychologii osobnosti a motivaci, v současné době se soustřeďuje na psychologii spirituality, zvláště spirituality lidí odmítajících tradiční náboženství,
  • Mgr. Dita Válová, Ph. D., pedagog FF UK, židovská a arabská středověká filosofie aj.
  • P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ, farní vikář Akademické farnosti Praha. Zabývá se mj. různými druhy duchovních cvičení (konteplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění

bridge India small

V přednáškách nahlédneme do témat hledání spirituality v různých kontextech např. z pohledu tibetského buddhismu, dozvíte se, proč chodí hinduisté do chrámu, o významu poutí v hinduismu, dále o islámské spiritualitě, kabale, neošamanismu a jeho vztahu k New age či jaká jsou kritéria opravdové spirituality, jak poznat vnitřní pokušení a iluze falešné spirituality v praxi aj.

 

Dále nabízíme pro mimopražské zájemce či pro ty, kteří se nemohou v pondělí osobně zúčastnit možnost poslechu záznamu celého cyklu přednášek on-line v placené sekci na našich webových stránkách.

Již nyní je možné se přihlásit na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde také získáte na vyžádání přístup do placené sekce.

 

Kurz je určen všem upřímně hledajícím z řad široké veřejnosti či studentů ČAJ.

Přednášky nekorespondují s tématy přednášenými v rámci trenérské školy jógy ČAJ.

 

Termíny, témata přednášek Fakta a mýty – SÁDHANA (ČAJ si vyhrazuje právo na změny) a přednášející:

26. 2. 2018   Neošamanismus, New Age - H. Exnerová

05. 3. 2018   Ženský element v tibetském buddhismu - Z. Ondomišiová

19. 3. 2018   Tibetská jóga a jiné tajné praktiky - Z. Ondomišiová

26. 3. 2018   Tělo a tělesnost v judaismu - D. Válová

09. 4. 2018   Náboženská spiritualita v judaismu - M. Lyčka

16. 4. 2018   Židovská mystika - kabala - M. Lyčka

23. 4. 2018   Slovanské náboženství - J. Dynda

07. 5. 2018   Proč chodí hinduisté do chrámu? - L. Ondračka

14. 5. 2018   Poutnictví v hinduismu - L. Ondračka

21. 5. 2018   Islámská spiritualita - L. Kropáček

28. 5. 2018   Kritéria opravdové spirituality. Jak poznat a překonat vnitřní pokušení a iluze falešné spirituality v praxi

- mimořádně začátek v 16.15 hod.!!!! - E. Páleš

04. 6. 2018   Psychologie hledá spiritualitu - P. Říčan

11. 6. 2018   Spiritualita a důležitost duchovních cvičení v praxi - bonus - P. Vacík (tato přednáška je zdarma a nebude nahrávána, tzn. nebude obsažena na audiozáznamu)

 

Cena letního semestru pro veřejnost (+ poslech záznamů on-line): 2 950 Kč

Zvýhodněná cena pro členy ČAJ (+ poslech záznamů online): 2 750 Kč

Cena za jednotlivé vstupy: 250 Kč (*)

(*) výjimka přednáška RNDr. Páleše - vstup 450 Kč

 

Úhrada celého kurzovného do 12. 2. 2018.

V případě zájmu o jednotlivé přednášky se hradí na místě v den konání.

Pokud máte zájem o členství v ČAJ, přečtětě si podmínky pod anotacemi. Děkujeme.

 

soap bubble 1949897 340

 

 

ANOTACE k jednotlivým přednáškám

 

Mgr. Jiří Dynda - Slovanské náboženství

Přednáška poskytne úvod do náboženského rozměru archaické kultury starých Slovanů v době před jejich christianizací. Představí naše základní znalosti vycházející z pramenů a dobových informací o starých Slovanech a jejich bozích, rituálech a mýtech. Vedle upozornění na problematičnost našeho poznání světa dávno mrtvých kultur se také pokusí ukázat, jak jednotlivé fragmenty a zbytky pohanského náboženského systému přežívaly ve středověku i dlouho po christianizaci, jak jsou některé prvky slovanského pohanství používány a interpretovány ve spirituální, ale i každodenní praxi lidí dnes a jak se kolem slovanské mytologie utvářela a utváří samostatná „druhotná“ mýtotvorba.

 

Mgr. Helena Exnerová - Neošamanismus, New Age

Přednáška se zaměří na současný šamanismus v českém prostředí: ke kterým proudům současné spirituality má blíže a vůči kterým se vymezuje, koho a proč oslovuje a jak se mezi ostatními nabídkami náboženského vyžití prosadil. Podrobněji se také seznámíme s šamanskou představou o světě (kosmologií), příčině nemoci a neštěstí (teodiceou) a významem šamanských rituálů – změněných stavů vědomí a cest do jiných světů.

 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Náboženská spiritualita v judaismu

Judaismus  je  náboženský  systém, jenž prošel  v dějinách  mnoha  proměnami, ale vždy si zachovával svůj základní rozvrh, jehož stavebními kameny byla víra v jednoho stvořitelského Boha, koncept vyvoleného národa, na kterém se má ukazovat vůle tohoto Boha, a výlučná role zaslíbené země Izraele. Tyto principy, k nimž se postupně přidávaly další, jako např. eschatologická vize budoucího světa nebo příchodu mesiáše, nacházely svoje vyjádření v učení a praxi židovských věřících, které se předávaly z generace na generaci ve formě psané (Bible) a ústní tóry (Mišna a Talmud). V původně orthopraktické orientaci judaismu došlo v průběhu věků k posunům důrazu směrem k duchovnějšímu chápání židovské tradice, zejména pod vlivem antické a středověké filosofie, mystiky nebo moderních forem teoretické reflexe, vzešlých z osvícenství.

Židovská mystika

Judaismus z principu není esoterické náboženství, neboť jeho nositelem je celý lid Izraele, nikoli nějaká izolovaná skupina, proto nelze o židovské mystice mluvit tak, jako se mluví o antických mysterijních kultech či středověkých sektářských bratrstvech. Nicméně jako v každém institucionálním náboženství i v židovství vždy existoval myšlenkový spodní proud, který se snažil jít za hranice „oficiálního“ učení, zkoumat metafyzické principy všehomíra a dobrat se smyslu lidské existence. Od pozdní antiky se etablovaly mystické směry, které ve středověku daly vznik klasické kabale a různým technikám, umožňujícím intimní styk s božstvím. V nové době došlo v těchto tradičních učeních k výrazným proměnám, které daly vznik svébytným formám mysticismu, jež v různém rozsahu přetrvávají dodnes, jako je např. luriánská kabala a její metamorfózy, nebo třeba východoevropský chasidismus.

 

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. - Islámská spiritualita - anotaci dodáme co nejdříve

 

PhDr. Zuzana Ondomišiová

Tibetská jóga a jiné tajné praktiky

Seznámení s využitím fyzických, dechových a mentálních cvičení v tibetském buddhismu. Předávání nauk z mistra na žáka, iniciace k provádění praktik. Meditace, vizualizace. Mágové, kouzelníci, mystici. Mystérium transu, hranice života a smrti.

Ženský element v tibetském buddhismu

Významné ženské postavy ze světa lidí i bohů v tibetské ikonografii. Mužský a ženský princip v praktickém životě i náboženství. Život mnišek v klášterech, poustevnách a po boku duchovních učitelů. Narodí se příští dalajlama jako žena?

 

Ing. Lubomír Ondračka

Proč chodí hinduisté do chrámu?

Miliony hinduistů pravidelně navštěvují tisíce chrámů a chrámečků. Proč tam chodí a co tam dělají? Co od toho očekávají? Může v hinduistickém chrámu sídlit bůh? Na tyto a další otázky se pokusíme v přednášce odpovědět. Též si ukážeme, že indický chrámový rituál je svým původem i dnešním obsahem ve skutečnosti rituálem tantrickým.

Poutnictví v hinduismu

Miliony hinduistů se pravidelně vydávají na různá, často velmi vzdálená a nesnadno dostupná poutní místa. Proč to dělají a jaký to má celé smysl? Co se na samotném poutním místě pak odehrává? Na tyto a další otázky se pokusíme v přednášce odpovědět. Představíme si též koncept posvátné Indie, jenž stojí v základu hinduistického poutnictví.

 

RNDr. Emil Páleš – Kritéria opravdové spirituality

Spiritualita je pramenem hodnot, srdcem každé kultury. Hledání a očišťování tohoto pramene je vždy aktuální. Jenže vnitřní svět je plný nástrah, které svádějí na scestí. Mystická tradice je zná jako démony, jež nás vězní v různých druzích sebeklamu. Současná psychologie a neurověda znovuobjevují tuto starou moudrost jiným způsobem. Pravá spiritualita má své rozlišující znaky, jež je potřeba znát a aplikovat prakticky.

 

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Psychologie hledá spiritualitu

Spiritualita a náboženství: Nenáboženská spiritualita!? Psychologické typy spirituálního prožívání. Spiritualita jako centrum struktury osobnosti. Osobní spirituální růst, zrání – nebo stagnace a úpadek. Vrcholné spirituální prožitky a spirituální každodennost. Psychohygiena osobní spirituality: péče o vlastní duši. Etická dimenze spirituality. Spirituální výchova dětí. Psychospirituální krize jako kreativní transformace osobnosti. Patologická spiritualita politického fanatismu. Spiritualita současného Česka: Úpadek i jedinečné šance.

 

Mgr. Dita Válová, Ph.D. – Tělo a tělesnost v judaismu

V přednášce se zaměříme na obecný náhled, jaký má na tělo a tělesnost tradiční, tj. majoritní rabínský judaismus. Představíme základní názory na duši a její působení v těle a neopomeneme ani otázku tělesných a duševních nemocí a způsobu jejich léčby. Tuto základní představu následně upřesníme četbou a výkladem úryvků z knih tří význačných myslitelů judaismu, kterými jsou Kniha o vírách a věděních Saadji ben Josefa, Kniha o povinnostech srdce Bachji ibn Pakudy a lékařský spis O životosprávě Moše ben Majmona. Ukázky budou k dispozici v českém překladu.

 

P. ThLic. Ing. Petr Vacík - Spiritualita a důležitost duchovních cvičení v praxi - anotaci dodáme co nejdříve

 

 

 

Fotografie použité v příspěvku pocházejí z cyklu Cesty po Indii od cestovatele a fotografa Dona Fohlera.

 

 
0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Základní trenérský jógový kurz III. třídy


začíná v lednu 2019. Můžete se přihlašovat již nyní.


Podrobnosti a přihlášky

Úplně nový nadstavbový kurz Gravidjógy


pro lektory alespoň II. třídy - vypisujeme nové termíny - již brzy!


Bližší informace a přihlášky zde

Přednáškový cyklus Duše v proměnách času


začal 8.10.2018. Možno navštěvovat i jednotlivé přednášky.


Podrobnosti a přihlášky zde