Lektorské kurzy pro školní rok 2021/2022

Vytvořeno dne: 10.čvc. 2021

Termíny kurzů 2. třídy (akreditovaný MŠMT) a Nadstavbové studium jógové filosofie, etiky a jógové terapie (certifikované FF UK) pro školní rok 2021/2022 jsou vyhlášeny. Kurz Lektor jógy 3. třídy - základní budeme vyhlašovat na přelomu září/října 2021. Předpokládaný začátek prosinec 2021.

Můžete se přihlašovat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stačí nám poslat email a my vám pošleme přihlašovací dokumenty s podrobnými informacemi.

 

V této nejisté době pro Vás máme připraveny varianty výuky prezenční (tedy "naživo") i online. Průběh seminářů bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci.

Prezenční výuka bude probíhat ve studiu ARHA, V. P. Čkalova 797/26, Praha 6.

Online výuka přes Skype bude nahrávána, videonahrávky máte k dispozici 30 dnů, nebo si je můžete stáhnout natrvalo a vracet se k nim podle potřeby, což se osvědčilo. Dále budete dostávat pokyny a materiály ke studiu.

Rozložení praktických částí a online výuky tedy uzpůsobíme momentální situaci. V již nyní avizovaných termínech online výuky budou probírána teoretická témata, kvůli kterým není nutné cestovat do studia. Tato část výuky je časově vhodně rozložena tak, aby byla „vstřebatelná“ a nestrávili jste u počítače celý den.

 

Lektorské kurzy

Pro vzdělávání lektorů – učitelů – trenérů jógy organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou - Fakultou tělesné výchovy a sportu (FTVS UK) a Filosofickou fakultou (FF UK) kurzy od nejnižší trenérské 3. třídy, přes 2. třídu (pro živnostenské oprávnění) po rozšiřující nadstavbové studium jógy na FF UK (dříve 1. třída na FTVS). Posloupnost vzdělávání v těchto kurzech vychází z posloupnosti udělování trenérských licencí. Tyto kurzy na sebe navazují a rozvíjejí znalosti získané v kurzu předcházejícím.

Hlásíme se k tradici výuky jógy ve všech jejích (dostupných) aspektech a stupních, proto v našich osnovách najdete kromě obvyklé práce s tělem a dechem také studium etických a morálních principů, teorii a praxi ásan, pránájámy, pratjáháry, dhárany a dhjány (k samádhi už musíte dojít sami). Zabývat se budeme i jógovou filosofií a teorií a dalšími rozšiřujícími tématy, která se v józe často objevují, ale ne vždy učí. Součástí je jógová terapie, anatomie a fyziologie.

Bližší informace naleznete na odkazech pod jednotlivými kurzy.

 

Naši lektoři: Ing. Míla Savitrí Mrnuštíková, Ing. Lada Rokosová, MUDr. Jana Baliharová, Ing. Marcela Malečková, Vlaďka Janotková, Radomíra Švehlová, Ing. Marie Moravcová, Mgr. Jitka Straková, Mgr. Veronika Lounová, MUDr. Ema Kučerová, Eva Vokurková, Mgr. Veronika Danišová (Vondráková), Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková), Mgr. Erik Čipera, Ing. Zdeněk Štička, PeadDr. Soňa Kyralová a další. A v neposlední řadě též přednášející obou fakult, jako např. Ing. Lubomír Ondračka a další.

_______________________________

 

Pro kurz Instruktor jógy 3. třídy (základní) vypisujeme půlroční kurz ID 3/39

od ledna 2022

Kurz 3-39 zahajujeme vzhledem k nejisté epidemiologické situaci 7.-8.1.2022 kratším on-line seminářem, ve kterém vyřídíme organizační záležitosti, seznámení s kurzem a počáteční teorii. Pak budou probíhat semináře prezenčně nebo online tak, aby převážně teoretická část byla probrána z domova a praktická naopak převážně ve studiu. V případě potřeby nebo změn v covidové situaci se domluvíme na změně on-line semináře na prezenční nebo naopak, a to ve stejných termínech (změna by se týkala jen neděle podle režimu konkrétního semináře).

Videozáznamy z on-line výuky budou k dispozici vždy 30 dnů po nahrání. Navíc v těchto seminářích rozvrhujeme výuku do menších oddělených bloků tak, abyste nemuseli být u počítačů dlouhý čas.

Prostřídáme tedy jak práci z domova, tak setkávání ve studiu a praxi ve skupině.

Tento základní kurz pro učitele jógy je určen pro zájemce, kteří chtějí jednou vést hodiny jógy pro veřejnost anebo pro ty, kteří mají zájem o svůj vlastní osobní rozvoj.


Česká akademie jógy se hlásí k tradici výuky jógy v její šíři a komplexnosti. V našich osnovách je tedy, vedle novodobých nauk - anatomie, fyziologie, psychologie a jógové výživy, zařazena také výuka Pataňdžaliho systému - osmidílné stezky jógy. Seznámíte se s etickými a morálními principy jógy (jama a nijama), ásanami, technikami práce s dechem a energií (pránájáma) a technikami koncentračními, jež nám umožní ovládnout své smysly a připraví tak naši mysl pro stav meditační. Součástí výuky je také základ historie a filosofie jógy obecně, úvod do očistných technik, dozvíte se co je džňánajóga, karmajóga, bhaktijóga, rádžajóga a mnohé další.

Studium je zakončeno zkouškou a po jeho ukončení obdržíte certifikát, který vás opravňuje asistovat při hodinách jógy lektorovi jógy, a hlavně vás připraví na akreditovaný kurz 2. třídy, po jehož absolvování se můžete stát samostatným učitelem jógy.

Více o kurzech pro lektory jógy 3. třídy naleznete na tomto odkaze.

 

_______________________________

 

Akreditovaný kurz Lektor jógy 2. třídy ID 2-19

bude probíhat od 1. října 2021 do 29. května 2022

Jedná se o roční kurz pro zájemce, kteří se chtějí věnovat samostatnému vedení lekcí jógy, ať již profesionálně nebo „jen“ pro sebe a své blízké.

Výuka probíhá ve spolupráci s FTVS UK. Obsahově navazuje na základní kurz Instruktor jógy 3. třídy Č.A.J, jehož znalosti rozvíjí a prohlubuje. Studium je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení, potřebné pro vydání živnostenského oprávnění pro učitele/lektora jógy.

Výuka probíhá v intervalu 3-4 týdnů a je zajištěna z větší části lektory Č.A.J. (8 seminářů) a z menší části lektory FTVS (2 semináře). Lektory Č.A.J. jsou dlouholetí jógini různých směrů. Studenti tak, díky jejich výkladu, snáze nahlédnou různé aspekty jógy a pochopí, jak pestré jsou jógové cesty, po nichž lze kráčet.

I v tomto kurzu budeme podle aktuální epidemiologické situace mít buď výuku prezenční, tedy v jógovém studiu, nebo online. Některé části výuky jsou rovnou naplánovány po Skypu. Jiné budou realizovány pouze „na živo“ v době, ve které to bude možné (v rámci naplánovaných termínů)

Více o kurzu pro lektory jógy 2. třídy naleznete na tomto odkaze.

 

______________________________

 

Rozšiřující tříleté Nadstavbové studium jógové filosofie a terapie na FF UK

Je koncipováno do dvou následných kurzů:

  1. ročník – Kurz jógové filosofie a etiky ID 1/13 (kurz je zakončen certifikátem FF UK)
  2. a 3. ročník – Kurz jógy a jógové terapie ID 1/12 (kurz je zakončen certifikátem FF UK)

V tomto roce historicky poprvé přesouváme ucelený kurz pro učitele jógy, jógové filosofie a terapie na půdu Filozofické fakulty UK Praha, kam jóga bezpochyby patří více než kamkoliv jinam. Otevíráme tak cestu výuce jógy a její filosofie na nejvyšší úrovni a jsme rádi, že nám bylo dáno tento krok učinit.

Tyto dva kurzy lze absolvovat kontinuálně, nebo mezi nimi udělat pauzu, kdybyste si nebyli jisti, že můžete plánovat rovnou na období tří let.

Prohloubením výuky se tento tříletý kurz stává nejdůkladnějším studiem jógové filosofie, etiky a terapie, přednášeným na univerzitě jak v Evropě, tak i jinde ve světě.

V rámci studia se zaměřujeme na duchovní aspekty jógy a sebepoznání.

Výuku vedou vybraní, zkušení odborníci z UK (Ing. Lubomír Ondračka, Mgr. Barbora Sojková, Mgr. Petr Kouba, PhD., Mgr. Dita Válová, PhD., ...) i dlouholetí lektoři jógy různých cest (Ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková, Ing. Lada Rokosová, Ing Marcela Malečková, Mgr. Veronika Lounová, MUDr. Jana Baliharová, MUDr. Ema Kučerová, Mgr. Veronika Danišová (Vondráková), Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková), Mgr. Erik Čipera, Radka Švehlová, Vlaďka Janotková, Sylvie Nikolićová a další…)

Úspěšní absolventi obdrží na slavnostním zakončení v Karolinu osvědčení o absolvování tohoto studia vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Výuka probíhá vždy 1 víkend v měsíci.  Opět počítáme s výukou prezenční i online, podle aktuálních možností.

 

Více o Nadstavbovém studiu jógové filosofie a terapie na FF UK zde

 

 

 

Napište nám email a my vám zašleme přihlašovací dokumenty a podrobné informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na Vás

za Českou akademii jógy

Lada Rokosová a kolektiv

 

Recenze našich studentů si můžete přečíst ZDE

Aktuálně

Semináře a přednášky k zakoupení


formou audio či videonahrávek - Míla Mrnuštíková, Ing. L. Ondračka


Bližší informace ZDE