O nás

Česká akademie jógy

Č.A.J., z.s. je zapsaným spolkem příznivců jógy, učitelů/lektorů/trenérů jógy i vyznavačů ostatních aktivit, směřujících k sebepoznávání a osobnímu růstu.

Vznikla v lednu 2007 a od té doby prošlo výukou v jejích kurzech už na 1000 studentů - lektorů jógy.  

Česká akademie jógy jednak provozuje Trenérskou školu a jednak organizuje lekce jógy a aktivity pro veřejnost se zájmem o jógová témata. Obé je provázané, lekce jógy pro veřejnost jsou obvykle vedeny lektory z Trenérské školy. 

V rámci Trenérské školy probíhají navazující kurzy III. II. a I. trenérské třídy, v nichž nám jde především o  kvalitní výuku lektorů jógy - spolupracujeme proto s Univerzitou Karlovou – Fakultou tělesné výchovy a sportu (FTVS) a od roku 2012 také s Filosofickou fakultou (FF UK) v Praze, kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Č.A.J. také organizuje veřejnosti přístupné semináře, kurzy, přednášky a satsangy, které nejsou přímo součástí výuky v trenérských kurzech, ale které na výuku navazují či ji doplňují a jichž se také mohou zúčastnit nejen studenti Trenérské školy, ale i ostatní zájemci. Tyto aktivity pokrývají svým zaměřením širokou paletu jógové tematiky a lekce jógy se zaměřují na různé stupně pokročilosti i na různé skupiny klientů. V neposlední řadě nabízíme i individuální lekce na míru pro jednotlivé klienty.

Naše aktivity probíhají převážně ve Studiu ANNÁMALAI ČAJ, Jungmannova 9 (budova Husova sboru, vchod průchodem k divadlu Kalich), Praha 1, výuka v trenérské škole pak i na jednotlivých fakultách University Karlovy (na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a na Filosofické fakultě UK v Praze).

Č.A.J. se může pochlubit řadou úspěšných absolventů, z nichž někteří absolvují po čase Trenérskou školu I. třídy i opakovaně (postupně se proměňující obsah studia a obměna lektorů je přivádí k touze opakovaně na sobě pracovat a znovu se potkat s novými tématy či z nových úhlů prohloubit stávající vědomosti).

Je samozřejmostí, že všichni členové týmu Č.A.J., kteří se o Vás starají, tuto Trenérskou školu sami absolvovali. Do tohoto týmu v současné chvíli patří:

 • Ing. Lada Rokosová, (zakladatelka a určující postava ČAJ), lektorka Trenérské školy, lektorka kurzů pro veřejnost, individuálních hodin jógy i jógové terapie
 • Sylvie Nikolićová, lektorka trenérské školy, lektorka kurzů pro veřejnost, individuálních hodin jógy i jógové terapie
 • Martina Wellnerová, lektorka trenérské školy, lektorka kurzů pro veřejnost, individuálních hodin jógy i jógové terapie
 • Marie Moravcová, lektorka trenérské školy, lektorka kurzů pro veřejnost, individuálních hodin jógy i jógové terapie
 • Eva Vokurková,  lektorka trenérské školy
 • Vlaďka Janotková,  lektorka trenérské školy
 • Veronika Lounová,  lektorka trenérské školy
 • Marcela Malečková,  lektorka trenérské školy

Tuto školu navštěvovali či navštěvují v současném českém jógovém světe často frekventovaná jména - mj. Máša Svobodová, Zdeněk Štička, Josef Vajnar, Pavel Hájek, Vašek Krejčík, Věra Vojtěchová, Martin Wagenknecht, Lucie Procházková, Marie Hledíková, Petra Špindlerová, Pavla Rožumberská, Karin Póčová -  Peštová, Živana Stupková, Jana Konrádyová, Kamila Neumannová, Marcela Mikešová, Lenka Kýrová ... a mnoho dalších úspěšných minulých či stávajících "studentů" naší Trenérské školy, z nichž mnohé dávno znáte z jejich vlastních lekcí, jógových studií či nově vzniklých jógových škol.

Zde si, prosíme, přečtěte podmínky a výhody členství v Č.A.J:

Členství v České akademii jógy, z.s.

Členem České akademie jógy podle těchto pokynů a v jejich rámci se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky přijetí do vybraného kurzu Č.A.J. a je plně způsobilá k právům a povinnostem dle právního pořádku ČR.

Členství má statut odvozeného a dočasného členství v České akademii jógy, z.s.

Členství nabízí tyto výhody:

 • přednostní zařazení do kurzu oproti nečlenům spolku (při velkém zájmu zpřístupnění kurzu pouze členům),
 • o 15 % nižší cena kurzovného oproti nečlenům spolku,
 • sleva 1 000,- Kč pro studenty denního studia, maminky (tatínky) na MD, seniory, osoby pečující o dlouhodobě nemocného člena rodiny,
 • sleva na vybranou literaturu, doporučenou ke studiu v rámci kurzu a další literaturu vydávanou nebo nakupovanou spolkem,
 • možnost účasti na dalších akcích pořádaných Č.A.J. pouze pro své členy,
 • nižší cena hospitačních lekcí a individuálních konzultací s vyučujícími (ve studiu Annamalai), oproti nečlenům spolku,
 • přednost v zařazení do dalších (zejména návazných a pokračovacích) kurzů pořádaných spolkem Č.A.J (do vyčerpání kapacity celkového počtu účastníků daného kurzu).

Členské příspěvky činí 15% z kurzovného a jsou již započítány v ceně členského kurzovného, uvedeného v nabídce.

 

Vznik členství:

Zájemce o kterýkoliv z kurzů (trenérských i pro veřejnost) se může stát členem Č.A.J., vyplněním příslušné kolonky v přihlášce do kurzu a zaplacením ceny kurzovného pro členy včetně členského příspěvku (je součástí ceny kurzovného).

Zánik členství:

 • u trenérských kurzů se závěrečnými zkouškami - 2. řádným termínem závěrečných zkoušek (popř. povoleným mimořádným termínem), pokud člen nepokračuje v dalším návazném kurzu,
 • u trenérských kurzů a akcí bez závěrečných zkoušek – ukončením kurzu / akce, na které člen zaplatil kurzovné a členské příspěvky, pokud nepokračuje v některém dalším kurzu,
 • u kurzu pro veřejnost – ukončením kurzu, na který člen zaplatil kurzovné a členské příspěvky, pokud nepokračuje v dalším kurzu.

Členství též zaniká smrtí člena nebo rozhodnutím spolku o ukončení členství člena (zejména z důvodů na straně člena pro chování a jednání neslučitelné se zájmy Č.A.J. a ostatních účastníků kurzu, nebo z důvodů, pro které Č.A.J. vůči členovi nemůže nadále plnit své závazky).

Člen má právo kdykoliv vystoupit - ukončit členství ve spolku, písemným oznámením spolku Č.A.J. (předsedovi představenstva spolku). Částka členského příspěvku se nevrací (vyjma případu zrušení účasti v kurzu z nepředvídatelných závažných důvodů, zpravidla zdravotních).

 

Prodloužení členství:

 • nastává automaticky přijetím do dalšího (např. návazného) kurzu, za stejných podmínek
 • bez pokračování v dalších kurzech – uhrazením udržovacího členského příspěvku 400,- Kč/školní rok, včetně navazujících prázdnin (pro možnost přednostního zařazení na akce Č.A.J., popř. přihlášení se na akce, konané pouze pro členy).

Tyto pokyny platí od 1. 9. 2015

Rádi v našich řadách přivítáme i Vás.

Za tým České akademie jógy

Ing. Lada Rokosová

předsedkyně představenstva České akademie jógy

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Seminář Bhagavadgítá a její cesty k Bohu s Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou


se koná 5. a 6. května v našem studiu Annámalai. Možnost přihlásit se i na jednotlivé části.


Program a přihlášky zde

Sobotní seminář Jóga v medicíně, medicína v józe s MUDr. Janou Baliharovou


se koná v našem studiu dne 19. 5. 2018 od 9:00 hodin do 16:00 s přestávkou na oběd


Program a přihlášky zde

Nový cyklus přednášek Sádhana aneb hledání spirituality v dnešním moderním tekutém světě


začal 26. 2. 2018. Navštěvovat můžete i jednotlivé přednášky či si objednat poslech přednášek ze záznamu.


Více informací zde