Trenérská škola III.

Základní kurz pro učitele jógy III. třídy (TŠ III)

je určen zájemcům, kteří se chtějí naučit vést hodiny jógy pro veřejnost. Naučíte se základním principům jógy, sestavování a vedení hodin jógy, rozšíříte své znalosti filosofie a praxe jógy, abyste je mohli předávat dál.

Po absolvování tohoto kurzu můžete vést cvičení jógy ve sportovních organizacích nebo pod vedením cvičitele II. příp. I.třídy.

Tento kurz je nutným základem pro akreditovaný kurz II.třídy (opravňující absolventa k samostatnému vedení lekcí a kurzů jógy, příp. k získání živnostenského oprávnění).

Jsme školou tradiční jógy, proto v našich osnovách najdete kromě anatomie a fyziologie jógy, psychologie a jógové výživy, také studium podle Pataňdžaliho systému - osmidílné stezky jógy :

  • Jama, Nijama = etické a morální principy jógy
  • Ásana (jógové pozice) a sestavy
  • Pránájáma (práce s dechem a energií)
  • Pratjáhára (odpoutání smyslů od vnějšího světa)
  • Dhárana (koncentrace)
  • Dhjána (meditace)
  • K samádhi už musíte dojít sami

Dozvíte se též o historii a filosofii jógy, základních druzích jógy, příp. o mantrajóze, mudrách, bandhách a dalších technikách jógy a pod.

Naši lektoři: Ing.Míla Savitrí Mrnuštíková, Ing.Lada Rokosová, PhDr.Máša Svobodová, Ing.Zdeněk Štička, Vlaďka Janotková, Ing. Marie Moravcová, Sylvie Nikolićová, Eva Vokurková, MUDr. Ema Kučerová, Mgr. Veronika Lounová, Ing.Marcela Malečková, MUDr. Jana Baliharová, Bc. Marie Hledíková a další.

Obsah studia:

Obecná část

  • Základy anatomie, 1. pomoc, psychologie, pedagogika, psychomotorika, životospráva (vše z pohledu jógy)

Jógová část

  • Úvod do filosofie a praxe jógy, její historie a názvosloví
  • Osmidílná cesta jógy v teorii i praxi:
  • Jama, Nijama - etické a morální aspekty
  • Ásana - pozice
  • Pránájáma - dechová a energetizační cvičení
  • Pratjahára - vedení pozornosti od smyslových vjemů do sebe sama
  • Dhárana - techniky koncentrace
  • Dhjána - meditace a techniky k ní vedoucí
  • Samádhi - stav Poznání (z logických důvodů - pouze teoreticky. Na konec cesty musí každý dojít sám.)
  • Šatkarmy - očistné techniky 
  • Mantry
  • Sestavení cvičebních hodin a praktická výuka
  • Jógové sestavy
  • Praxe vedená různými lektory i praxe vedená studenty k procvičení a upevnění znalostí

Délka studia: 6 měsíců (vždy 1 víkend v měsíci = páteční večer, celá sobota a neděle). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, samostatnou prací - ukázkovým sestavením a vedením hodiny. Součástí studia je i povinné absolvování 10ti jógových lekcí nad rámec počítaný do rozsahu kurzu.

Rozsah kurzu:  110 vyučovacích hodin

Podmínky přijetí: Dosažení 18 let věku, základní znalosti z filosofie a praxe jógy - praktikování alespoň po dobu 2 let (potvrzení cvičitele): tato podmínka je platná pouze pro ty zájemce, kteří budou kurz zakončovat závěrečnou zkouškou. Schopnost rozumět a psát v českém nebo slovenském jazyce.

Pro ty, kteří chtějí kurz absolvovat čistě jen sami pro sebe bez skládaní závěrečné zkoušky, aniž by chtěli navázat akreditovaným kurzem II. třídy a získat tak živnostenský list, neplatí nutnost základní znalosti z filosofie jógy a doložené dvouleté praktikování jógy.

Přečtěte si Ohlédnutí za studiem III. TŠ od studentů, kteří ji v minulých školních letech absolvovali ZDE

 

Informace pro zájemce i účastníky kurzů III. třídy:

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Přednáškový cyklus Fakta a mýty – Smrt jako rádce a ukazatel ryzích pravd?


Můžete navštěvovat i jen vybrané přednášky. Prosíme o nahlášení předem, pokud jdete poprvé.


Podrobnosti a přihlášky zde

Dva jarní víkendové semináře s Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou,


konající se v našem studiu Annámalai, byly vypsány.


Přihlášky a podrobnosti zde