Úterní jógová "škola" - jóga se základy jógové filosofie a teorie

Roční zájmový kurz - je určen těm, kteří nemají v úmyslu být učiteli jógy, ale mají zájem znát o józe víc, než se mohou dozvědět na běžných cvičeních pro veřejnost. Cílem tedy není osvědčení učitele jógy (neskládají se zkoušky, nepíší testy), ale vlastní sebevzdělávání a rozvoj.

Kurz je pro veřejnost a je možné přistoupit i v průběhu.

 

36 setkání v průběhu školního roku 2017 - 18

 • Každé úterý od 19. září 2017 do 19. června 2018 (mimo 26. 12. 2017,  2. 1., 1. 5. a 8.5. 2018)
 • vždy 17.45 – 20.15 hod.

Ve studiu Annamalai České akademie jógy, Jungmannova 9, Praha 1, budova Husova sboru, vchod přes vrátnici divadla Kalich, 2. patro 

Cena: 10 000,- Kč / roční kurz (= necelých 280 Kč za lekci)
Po dohodě lze rozložit do několika splátek

Pokud jste nestihli začátek kurzu, stále je možnost se přihlásit. Cena bude upravena náležitě přizpůsobena.

Povede:
Lada Rokosová, Veronika Lounová, Marcela Malečková, příp. další lektoři

Každé setkání bude obsahovat praxi (jógovou hodinu) + teorii či filosofii jógy

Obsah výuky:

1) Jak si sestavit hodinu jógy - skladba a obsah hodiny (relaxace, průpravná cvičení, ásany, techniky, dechová cvičení a pránájáma, od koncentrace k meditaci)

2) Jógový způsob cvičení: pohyb-dech-pozornost = vědomý pohyb v souladu s dechem

 • Odlišnosti jógového cvičení
 • Průpravná cvičení
 • Páteř - spinální cvičení, kočky, …
 • Klouby
 • Základní ásany – ze sedu, lehu, kleku, stoje - předklony, záklony, úklony, torze
 • Pozdrav slunci

3) Správné nastavení v základních pozicích – jak nefixovat chyby, návrat k původním vzorcům

4) Nácvik stěžejních cvičení a technik dechu

 • plný jógový dech,
 • mudry, bandhy,
 • nádí šódhana
 • další druhy dechů
 • přípravná pránájáma

Pozornost

 • relaxace
 • koncentrace
 • práce s myslí
 • pozorovatel (pozornost k pohybu, dechu, mysli, …)
 • příprava na meditaci

Techniky – relaxační, koncentrační, meditační Mantry, …

5) Základy nauky tradiční jógy

 • Pataňdžaliho osmistupňová cesta jógy
 • Jama, nijama = morální a etická pravidla
 • Ásana = pozice, tělesná cvičení
 • Pránájáma = dechová a pránájámická cvičení
 • Pratjáhára = odtažení pozornosti smyslů od vnějšího světa, cesta dovnitř
 • Dháraná = koncentrace a práce s myslí
 • Dhjána = meditace
 • Samádhi = konečný cíl jógy

6) Základy jógové filosofie

 • Úvod do jógy, kořeny jógy
 • Cíl jógy
 • Jemnohmotná anatomie – energetický systém člověka
 • Samjamajóga – vyšší stupně jógy
 • Hlavní cesty tradiční jógy (sebezdokonalování, konání, odevzdání, poznání, …)
 • Historické textyPřihlášky mailem na  ceska.akademie.jogy@seznam.cz nebo lada.rokosova@seznam.cz

Do kolonky Předmět uveďte: Večerní škola jógy

Máte-li dotazy, volejte na tel.: 731 603 363 

Místa v kurzu budou obsazována podle data zaslání přihlášky a zaplacení zálohy 2 000,- Kč.  

Doplatek kurzovného bude vybírán v hotovosti při zahájení kurzu, příp. podle dohody.  

Při zrušení účasti v době kratší než 1 měsíc před zahájením kurzu, nebo nenastoupení,  je stornopoplatkem záloha.

Doplatek kurzovného lze na požádání rozložit do 2-3 splátek. 

Platby poukazujte převodem na č.účtu 5553330010 / 5500     

Variabilní symbol: 92016  

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a zkratku VJŠ.

 

Těším se na Vás

Lada Rokosová

Aktuálně

Kritéria opravdové spirituality.


Srdečně Vás zveme na výjimečnou a v ČR ojedinělou přednášku RNDr. Emila Páleše, Csc. dne 28. 5. v našem studiu.


Více informací zde

Přihlašujte se pro školní rok 2018/2019 do naší trenérské jógové školy.


Termíny všech kurzů byly vypsány. Odkazy na jednotlivé kurzy a bližší informace


naleznete zde

Dvoudenní seminář Hormonální rovnováha žen


se koná 23. - 24. 6. 2018 ve studiu Annámalai.


Podrobnosti zde